Planprogrami dhe Syllabuset – Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobileve-Baçelor 2022/2023

Planprogrami dhe Syllabuset 

Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobilieve 2022/2023 -Bachelor

Viti I
Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Bazat e Arkitekturës së Interierit 3 5
2 O Vizatimi i Lirë 3 5
3 O Matematikë dhe Statistikë 4 6
4 O Informatikë e Aplikuar 3 5
5 O Historia dhe Stilet në Arkitekturën e Interierit 3 4
6 O Vizatim Teknik & Gjeometri Deskriptive 4 5
Semestri II
1 O Materialet në Interier 3 6
2 O Shkathtësi Akademike 3 6
3 O Antropometria dhe Ergonomia 3 6
4 O CAD I 4 6
5 O Gjuhë Angleze I 2 3
6 O Gjuhë Gjermane I 2 3
Viti  II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Teknikat e Punës në Interier 3 5
2 O Ekonomi dhe Ndërmarrësi 3 4
3 O CAD II 4 6
4 O Teknologjitë e Prodhimit të Mobilieve 3 5
5 O Konstruksionet e Interierit dhe Mobilieve 3 4
6 O Gjuhe Angleze II 2 3
7 O Gjuhe Gjermane II 2 3
Semestri IV
1 O Projektimi Arkitektonik 3 5
2 O Dizajni i Produktit 3 5
3 O CAD III 4 5
4 O Digjitalizimi i prodhimit 3 4
5 O Planifikimi i Hapësirës dhe Kriteret Teknike në Interier 3 5
6 O Gjuhë Angleze III 2 3
7 O Gjuhë Gjermane III 2 3
Viti III
Semestri V
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Marketingu dhe Teknikat e shitjes 3 4
2 O Kontrolli i Cilësisë 3 4
3 O Studio Dizajn 4 5
5 O Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 3 4
6 O Mobiliet e Buta 3 4
7 O Ngjitja dhe Përpunimi Sipërfaqësor i drurit 3 5
8 O Përgatitje Teknike e Prodhimit 3 4
Semestri VI
1 O Praktikë 3 4
2 O Mirëmbajtja dhe Restaurimi i Interierit 3 5
3 O Menaxhimi i Projekteve 3 4
4 O Ekologjia dhe Shkenca e Ambientit 3 4
5 O Kalkulimi i Kostos dhe Vendosja e Çmimit 3 4
6 O Dizajni i Hapësirave Komerciale 3 4
7 O Ngjyrat, Ndriçimi dhe Akustika në Interier 3 5
Studentët e Fakultetit të Turizmit dhe Ambientit vizitojnë atraksionet turistike të komunës së Ferizajt

Sot u realizua Vizita Studimore në atraksionet turistike të komunës së Ferizajt, ku morën pjesë studentët e nivelit Bachelor dhe Master të fakultetit të Turizmit dhe Ambientit, profesorët dhe Dekani z. Petrit Hasanaj, në bashkëpunim edhe me drejtorin për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm z. Balton Dërguti. This post is also available in: English

This post is also available in: English