Planprogrami dhe Syllabuset – Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobileve-Baçelor 2022/2023

Planprogrami dhe Syllabuset 

Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobilieve 2022/2023 -Bachelor

Viti I
Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Bazat e Arkitekturës së Interierit 3 5
2 O Vizatimi i Lirë 3 5
3 O Matematikë dhe Statistikë 4 6
4 O Informatikë e Aplikuar 3 5
5 O Historia dhe Stilet në Arkitekturën e Interierit 3 4
6 O Vizatim Teknik & Gjeometri Deskriptive 4 5
Semestri II
1 O Materialet në Interier 3 6
2 O Shkathtësi Akademike 3 6
3 O Antropometria dhe Ergonomia 3 6
4 O CAD I 4 6
5 O Gjuhë Angleze I 2 3
6 O Gjuhë Gjermane I 2 3
Viti  II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Teknikat e Punës në Interier 3 5
2 O Ekonomi dhe Ndërmarrësi 3 4
3 O CAD II 4 6
4 O Teknologjitë e Prodhimit të Mobilieve 3 5
5 O Konstruksionet e Interierit dhe Mobilieve 3 4
6 O Gjuhe Angleze II 2 3
7 O Gjuhe Gjermane II 2 3
Semestri IV
1 O Projektimi Arkitektonik 3 5
2 O Dizajni i Produktit 3 5
3 O CAD III 4 5
4 O Digjitalizimi i prodhimit 3 4
5 O Planifikimi i Hapësirës dhe Kriteret Teknike në Interier 3 5
6 O Gjuhë Angleze III 2 3
7 O Gjuhë Gjermane III 2 3
Viti III
Semestri V
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Marketingu dhe Teknikat e shitjes 3 4
2 O Kontrolli i Cilësisë 3 4
3 O Studio Dizajn 4 5
5 O Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 3 4
6 O Mobiliet e Buta 3 4
7 O Ngjitja dhe Përpunimi Sipërfaqësor i drurit 3 5
8 O Përgatitje Teknike e Prodhimit 3 4
Semestri VI
1 O Praktikë 3 4
2 O Mirëmbajtja dhe Restaurimi i Interierit 3 5
3 O Menaxhimi i Projekteve 3 4
4 O Ekologjia dhe Shkenca e Ambientit 3 4
5 O Kalkulimi i Kostos dhe Vendosja e Çmimit 3 4
6 O Dizajni i Hapësirave Komerciale 3 4
7 O Ngjyrat, Ndriçimi dhe Akustika në Interier 3 5
Urimi i rektorit Bajraktari për Kurban Bajram

This post is also available in: English

This post is also available in: English