Stafi i Programit Arkitekturë e Gjelbër dhe Dizajn Interieri -Master

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Arkitekturë e Gjelbër dhe Dizajn Interieri – Master

Nr. FT/

PT

Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc. Profesor
2. FT Muhamet Ymeri Dr. Sc. Prof. Asoc.
3. FT Bashkim Thaqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
4. FT Rrahim Sejdiu Dr. Sc. Prof. Asoc
5. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc. Prof. Asoc.
6. FT Fakije Zejnullahu Dr. Sc. Prof. As.
7. FT Ramadan Topuzi Dr. Sc. Prof. As.
8. FT Florit Hoxha M.A. (PhD C.) Prof. As.
9. FT Kushtrim Cukaj MSc. (PhD C.) Ligjërues
10. FT Bujar Jashari MSc. (PhD C.) Ligjërues
11. FT Lulzim Idrizi MSc. (PhD C.) Ligjërues
12. FT Faton Spahiu MSc. (PhD C.) Ligjërues
Thirrje e hapur për Mobilitet të Studentëve nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit, Varshavë

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë, në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në kuadër të programit Erasmus+ International Credit Mobility, të financuar nga Komisioni Evropian, hap thirrjen për mobilitet për semestrin Veror 2024. Thirrja për mobilitet përmban 2 bursa dedikuar për studentët e UShAF, të nivelit bachelor dhe master. […]

This post is also available in: English