Stafi i Programit Arkitekturë e Gjelbër dhe Dizajn Interieri -Master

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Arkitekturë e Gjelbër dhe Dizajn Interieri – Master

Nr. FT/

PT

Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc. Profesor
2. FT Muhamet Ymeri Dr. Sc. Prof. Asoc.
3. FT Bashkim Thaqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
4. FT Rrahim Sejdiu Dr. Sc. Prof. Asoc
5. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc. Prof. Asoc.
6. FT Fakije Zejnullahu Dr. Sc. Prof. As.
7. FT Ramadan Topuzi Dr. Sc. Prof. As.
8. FT Florit Hoxha M.A. (PhD C.) Prof. As.
9. FT Kushtrim Cukaj MSc. (PhD C.) Ligjërues
10. FT Bujar Jashari MSc. (PhD C.) Ligjërues
11. FT Lulzim Idrizi MSc. (PhD C.) Ligjërues
12. FT Faton Spahiu MSc. (PhD C.) Ligjërues
Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English