Stafi Akademik – Fakulteti i Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FADTD është i kualifikuar dhe përbëhet nga profesorë, profesorë të asocuar, profesor asistent,  ligjërues, inxhinier të diplomuar të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Nr.

Emri dhe Mbiemri

Kualifikimi Titulli Akademik
1. Agron Bajraktari Dr. Sc. Profesor
2. Muhamet Ymeri Dr. Sc. Prof. Asoc.
3. Rrahim Sejdiu Dr. Sc. Prof. Asoc.
4. Bashkim Thaqi Dr. Sc. Prof. Ass.
5. Ramadan Topuzi Dr. Sc. Prof.  Ass
6. Kushtrim Cukaj PhD.c Lecturer
7.

Lulzim Idrizi

PhD.c.

Lecturer
8.

Feride Qorrolli

PhD.c.

Lecturer

9. Bujar Jashari PhD.c.

Lecturer

Thirrje për aplikim për subvencionimin e punimeve shkencore

Universiteti  i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) bënë thirrje për aplikim për subvencionimin e punimeve shkencore të stafit akademik të UShAF This post is also available in: English

This post is also available in: English