Stafi i Programit – Dizajni dhe Konstruksioni i Produkteve nga Druri-Baçelor 2022/2023

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Dizajni dhe Konstruksioni i Produkteve nga Druri – Bachelor 2022/2023

Nr. FT/

PT

Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc Profesor i rregullt
2. FT  Muhamet Ymeri Dr. Sc Prof. Asoc.
3. FT Bashkim Thaqi Dr. Sc Prof. Asoc.
4. FT Rrahim Sejdiu Dr. Sc Prof. Asoc.
5. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. Asoc.
6. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc Prof. Asoc.
7. FT Fakije Zejnullahu Dr. Sc Prof. As..
8. FT Leonora Rudhani Dr. Sc Prof. As.
9. FT Ramadan Topuzi Dr. Sc Prof. As.
10. FT Arben Tërstena Dr. Sc Prof. As.
11. FT Bashkim Musliu Dr. Sc Prof. As.
12. FT Lulzim Idrizi PhD. c. Ligjërues
13. FT Bujar Jashari PhD. c. Ligjërues
14. FT Flamur Salihu PhD. c. Ligjërues
15. FT Faton Spahiu PhD. c. Ligjërues
16. FT Kushtrim Cukaj PhD. c. Ligjërues
17. FT Feride Qorrolli PhD. c. Ligjërues
18. FT Etlevë Blaka PhD. c. Lektor
19. FT Anylë Shala Mr. Lektor
Thirrje për aplikim për subvencionimin e punimeve shkencore

Universiteti  i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) bënë thirrje për aplikim për subvncionimin e punimeve shkencore të stafit akademik të UShAF This post is also available in: English

This post is also available in: English