Stafi i Programit – Dizajni dhe Konstruksioni i Produkteve nga Druri-Baçelor 2022/2023

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Dizajni dhe Konstruksioni i Produkteve nga Druri – Bachelor 2022/2023

Nr. FT/

PT

Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc Profesor i rregullt
2. FT  Muhamet Ymeri Dr. Sc Prof. Asoc.
3. FT Bashkim Thaqi Dr. Sc Prof. Asoc.
4. FT Rrahim Sejdiu Dr. Sc Prof. Asoc.
5. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. Asoc.
6. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc Prof. Asoc.
7. FT Fakije Zejnullahu Dr. Sc Prof. As..
8. FT Leonora Rudhani Dr. Sc Prof. As.
9. FT Ramadan Topuzi Dr. Sc Prof. As.
10. FT Arben Tërstena Dr. Sc Prof. As.
11. FT Bashkim Musliu Dr. Sc Prof. As.
12. FT Lulzim Idrizi PhD. c. Ligjërues
13. FT Bujar Jashari PhD. c. Ligjërues
14. FT Flamur Salihu PhD. c. Ligjërues
15. FT Faton Spahiu PhD. c. Ligjërues
16. FT Kushtrim Cukaj PhD. c. Ligjërues
17. FT Feride Qorrolli PhD. c. Ligjërues
18. FT Etlevë Blaka PhD. c. Lektor
19. FT Anylë Shala Mr. Lektor
Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English