Administrata

of the University of Applied Sciences in Ferizaj

Administrata e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Armend Hysa
Sekretar i Përgjithshëm i UShAF
[email protected]

Hanumshahe Zuka
Asistente e Rektorit
[email protected]

Fatime Musliu Shala
Udhëheqëse e Divizionit për Ҫështje Akademike
[email protected]

Ganimete Heta
 Laborante Kimi Fizikë
[email protected]

 

Lendita Rreba Selimi
Udhëheqëse e Divizionit për Burime Njerëzore
[email protected]

Lavdim Bajrami
Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa 
[email protected]

Leonora Sylejmani
Zyrtare Ligjore
[email protected]

Xhemajl Uksmajli
Udhëheqës i Divizionit për Komunikim me Publikun 
[email protected]

Vjollca Musolli
Zyrtare për Logjistikë
[email protected]

Besa Rexhepi
Udhëheqëse e Divizionit për Shërbime të Studentëve

[email protected]

Njazi Ramadani
Udhëheqës i Divizionit për Teknologji Informative dhe Shërbime Logjistike 
[email protected]

This post is also available in: English