Bordi Industrial

Bordi industrial i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Other_635760815104587712

Ibrahim Bucaliu

Kryetar i Bordit Industrial

Tahir Tahiri

Anëtar i Bordit Industrial

Bashkim Krasniqi

Anëtar i Bordit Industrial

Njazi Musliu

Anëtar i Bordit Industrial

Xhevdet Rexhepi

Anëtar i Bordit Industrial

Naser Hoxha

Anëtar i Bordit Industrial

Nexhmedin Sadiku

Anëtar i Bordit Industrial

Kemajl Zariqi

Anëtar i Bordit Industrial

Fatmir Bytyçi

Anëtar i Bordit Industrial

Dominik Kurti

Anëtar i Bordit Industrial

Kemajl Zariqi

Anëtar i Bordit Industrial

Bekim Haliti

Anëtar i Bordit Industrial

Besnik Krasniqi

Anëtar i Bordit Industrial

Arianit Kastrati

Anëtar i Bordit Industrial

Arianit Vllahiu

Anëtar i Bordit Industrial

Gjelosh Vataj

Anëtar i Bordit Industrial

Sejdi Hoxha

Anëtar i Bordit Industrial

Rasim Berisha

Anëtar i Bordit Industrial

Enver Haziri

Anëtar i Bordit Industrial

Shaip Ahmeti

Anëtar i Bordit Industrial

This post is also available in: English