KONKURS

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Baçelor dhe Master për vitin akademik 2022/2023