Adresa:

Rr. Universiteti, p.n. 70000 Ferizaj, Republika e Kosovës.

Mob:

+383 44

Web:

ushaf.net

Armend Hysa, jurist i diplomuar

Sekretar i Përgjithshëm i UShAF

Armend Hysa ka mbaruar studimet themelore 4 vjeçare në vitin 2006 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës.

Nga tetori 2018 është emëruar Sekretar i Përgjithshëm në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj.

Që nga Janari i  vitit 2007 ku është punësuar për herë të parë në këtë Institucion e deri në Tetor të vitit 2018 ka punuar zyrtar i shërbimit të studentëve ku ka arritur një përvojë të mirë dhe njohuri në fushën e administratës ku gjatë kësaj kohe ka kryer trajnime vendore dhe ndërkombëtare në dixhitalizimin e administratës dhe në  çështjet e arsimit të lartë konform procesit të Bolonjës.

Ka të mbaruar provimin profesional të jurisprudencës dhe flet rrjedhshëm gjuhën gjermane dhe gjuhën angleze.

This post is also available in: English