Planprogrami dhe Syllabuset – Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm – Master

Planprogrami dhe Syllabuset

Thirrje për aplikim për subvencionimin e punimeve shkencore

Universiteti  i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) bënë thirrje për aplikim për subvncionimin e punimeve shkencore të stafit akademik të UShAF This post is also available in: English

This post is also available in: English