Planprogrami dhe Syllabuset – Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm – Master

Planprogrami dhe Syllabuset

UShAF riakreditohet edhe për pesë vjet

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) ka fituar edhe për pesë vjet akreditimin institucional nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC). This post is also available in: English

This post is also available in: English