Stafi Akademik

Bujar Pira

Prorektor për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Sigurim të Cilësisë

Fakije Zejnullahu

Prorektore për Digjitalizim, Inovacion dhe Teknologji të Informacionit

Rrahim Sejdiu

Prorektor për Mësim, Shkencë dhe Çështje Studentore

Arben Tërstena

Prorektor për Buxhet, Financa, Asete dhe Infrastrukturë

Flamur Salihu

Prorektor për Bashkëpunim me Industri, Punë Praktike dhe Aktivitete Komerciale

Bashkim Çerkini

Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Industriale me Informatikë

Petrit Hasanaj

Dekan i Fakultetit të Turizmit dhe Ambientit

Sokol Krasniqi

Dekan i Fakultetit të Menaxhimit

Bujar Jashari

Dekan i Fakultetit të Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit

Florit Hoxha

Dekan i Fakultetit të Arteve të Aplikuara

This post is also available in: English