Stafi Akademik

Ramadan Topuzi

Mësimdhënës

Fakije Zejnullahu

Prorektore për Digjitalizim, Inovacion dhe Teknologji të Informacionit

Arbresha Meha

Mësimdhënëse

Petrit Hasanaj

Dekan i Fakultetit të Turizmit dhe Ambientit

Anyla Shala

Lektore e Gjuhës Angleze

Fari Bushi

Mësimdhënës

Bashkim Mustafa

Mësimdhënës

Bashkim Çerkini

Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Industriale me Informatikë

Etleva Blakaj

Lektore e Gjuhës Gjermane

Muhamet Ymeri

Anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Ismail Mehmeti

Mësimdhënës

This post is also available in: English