Stafi Akademik – Fakulteti i Turizmit dhe Ambientit

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FTA është i kualifikuar dhe përbëhet nga  profesorë, profesorë të asocuar, profesor asistent,  ligjërues të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Nr.

Emri dhe mbiemri

Kualifikimi

Thirrja akademike

1.

Alberta Tahiri

Dr. Sc.

Prof. Asoc.

2.

Mimoza Zhubi

Dr. Sc.

Prof. Asoc.

3.

Idriz Kovaqi

Dr. Sc.

Prof. Asoc.

4.

Arbresha Meha

Dr. Sc.

Prof. As.

5.

Petrit Hasanaj

Dr. Sc.

Prof. As.

6.

Artan Veseli

Dr. Sc.

Prof. As.

7.

Pajtim Rrustemi

PhD.c

Ligjerues

8.

Blerina Bytyqi

Mr. Sc.

Ligjerues

Thirrje për aplikim për subvencionimin e punimeve shkencore

Universiteti  i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) bënë thirrje për aplikim për subvncionimin e punimeve shkencore të stafit akademik të UShAF This post is also available in: English

This post is also available in: English