Stafi Akademik – Fakulteti i Turizmit dhe Ambientit

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FTA është i kualifikuar dhe përbëhet nga  profesorë, profesorë të asocuar, profesor asistent,  ligjërues të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Nr.

Emri dhe mbiemri

Kualifikimi

Thirrja akademike

1.

Alberta Tahiri

Dr. Sc.

Prof. Asoc.

2.

Mimoza Zhubi

Dr. Sc.

Prof. Asoc.

3.

Idriz Kovaqi

Dr. Sc.

Prof. Asoc.

4.

Arbresha Meha

Dr. Sc.

Prof. As.

5.

Petrit Hasanaj

Dr. Sc.

Prof. As.

6.

Artan Veseli

Dr. Sc.

Prof. As.

7.

Pajtim Rrustemi

PhD.c

Ligjerues

8.

Blerina Bytyqi

Mr. Sc.

Ligjerues

UShAF riakreditohet edhe për pesë vjet

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) ka fituar edhe për pesë vjet akreditimin institucional nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC). This post is also available in: English

This post is also available in: English