Stafi i Programit – Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm – Master

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm – Master

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc. Profesor
2. FT Idriz Kovaqi Dr. Sc. Prof. Aoc.
7. FT Aziz Rexhepi Dr. Sc. Prof. Asoc.
10. FT Alberta Tahiri Dr. Sc. Prof. Asoc.
3. FT Arbresha Meha Dr. Sc. Prof. As.
4. FT Petrit Hasanaj Dr. Sc. Prof. As.
5. FT Bashkim Mustafa Dr. Sc. Prof. As.
6. FT Hysen Sogojeva Dr. Sc. Prof. As.
8. FT Arben Terstena Dr. Sc. Prof. As.
9. FT Fari Bushi Dr. Sc. Prof. As.
11. FT Etleva Blakaj PhD.c Ligjeruese
UShAF riakreditohet edhe për pesë vjet

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) ka fituar edhe për pesë vjet akreditimin institucional nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC). This post is also available in: English

This post is also available in: English