Stafi i Programit – Menaxhment i Hotelierisë dhe Turizmit- Bachelor

Stafi i Programit 

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Menaxhment i Hotelierisë dhe Turizmit – Bachelor

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. FT Alberta Tahiri Dr. Sc Prof. Ass.
2. FT Arbresha Meha Dr. Sc Prof. Ass.
3. FT Agim Thaqi Dr. Sc Prof. Ass.
4. FT Arben Tërstena Dr. Sc Prof. Ass.
5. FT Arta Jashari Goga Dr. Sc Prof. Ass.
6. FT Artan Veseli Dr. Sc Prof. Ass.
7. FT Anylë Shala Mr. Lektore
8. FT Bashkim Musliu Dr. Sc Prof. Ass.
9. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. Asoc.
10. FT Blerina Bytyqi Mr. Ligjeruese
11. FT Etleva Blakaj Mr. Lektore
12. FT Feride Qerolli Mr. Ligjeruese
13. FT Gazmend Deda Dr. Sc Prof. Ass.
14. FT Idriz Kovaqi Dr. Sc Prof. Ass.
15. FT Leonora Rudhani Dr. Sc Prof. Ass.
16. FT Mimoza Zhubi Dr. Sc Prof. Ass.
17. FT Pajtim Rrustemi Mr. Ligjerues
18. FT Petrit Hasanaj Dr. Sc Prof. Ass.
19. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc  Prof. Ass.
Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English