Stafi i Programit – Menaxhment i Hotelierisë dhe Turizmit- Bachelor

Stafi i Programit 

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Menaxhment i Hotelierisë dhe Turizmit – Bachelor

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. FT Alberta Tahiri Dr. Sc Prof. Ass.
2. FT Arbresha Meha Dr. Sc Prof. Ass.
3. FT Agim Thaqi Dr. Sc Prof. Ass.
4. FT Arben Tërstena Dr. Sc Prof. Ass.
5. FT Arta Jashari Goga Dr. Sc Prof. Ass.
6. FT Artan Veseli Dr. Sc Prof. Ass.
7. FT Anylë Shala Mr. Lektore
8. FT Bashkim Musliu Dr. Sc Prof. Ass.
9. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. Asoc.
10. FT Blerina Bytyqi Mr. Ligjeruese
11. FT Etleva Blakaj Mr. Lektore
12. FT Feride Qerolli Mr. Ligjeruese
13. FT Gazmend Deda Dr. Sc Prof. Ass.
14. FT Idriz Kovaqi Dr. Sc Prof. Ass.
15. FT Leonora Rudhani Dr. Sc Prof. Ass.
16. FT Mimoza Zhubi Dr. Sc Prof. Ass.
17. FT Pajtim Rrustemi Mr. Ligjerues
18. FT Petrit Hasanaj Dr. Sc Prof. Ass.
19. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc  Prof. Ass.
UShAF riakreditohet edhe për pesë vjet

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) ka fituar edhe për pesë vjet akreditimin institucional nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC). This post is also available in: English

This post is also available in: English