Stafi i Programit – Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm – Master 2022/2023

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm 2022/2023-Master

Nr. FT/PT Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Alberta Tahir  Dr. Sc. Prof. Asoc.
2. FT Bislim Lekiqi  Dr. Sc. Prof. Asoc.
3. PT Idriz Kovaqi  Dr. Sc. Prof. Asoc.
4. FT Petrit Hasanaj  Dr. Sc. Prof. As.
5. PT Arbëresha Meha  Dr. Sc. Prof. As.
6. FT Agim Thaqi  Dr. Sc. Prof. As.
7. FT Artan Veseli  Dr. Sc. Prof. As.
8. FT Leonora Rudhani  Dr. Sc. Prof. As.
9. FT Pajtim Rrustemi  PhD.c. Ligjërues
10. FT Blerina Bytyqi  Mr.Sc. Ligjërues
UShAF riakreditohet edhe për pesë vjet

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) ka fituar edhe për pesë vjet akreditimin institucional nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë (KShC). This post is also available in: English

This post is also available in: English