Adresa:

Rr. Universiteti, p.n. 70000 Ferizaj, Republika e Kosovës.

Mob:

+383 44

Web:

ushaf.net

Prof. As. Dr. Ramadan Topuzi

Mësimdhënës

Prof. As. Dr. Ramadan Topuzi është mësimdhënës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, i zgjedhur më 30 shtator 2019.

Para zgjedhjes së tij në UShAF, Topuzi ka qenë mësimdhënës në kolegjin UBT.

Ai ka 6 prezantime në konferenca të ndryshme ndërkombëtare në vende të ndryshme të rajonit. Gjithashtu, ka publikuar punimet e tij në revista të njohura ndërkombëtare me recension ndërkombëtar dhe impakt faktor, konkretisht 3 punime.

Studimet Bachelor dhe Master i mbaroi në Departamentin e Industrisë së Drurit – Fakulteti i Shkencave Pyjore në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ndërsa në vitin 2017 fitoi titullin Doktor i Shkencave, pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Prof. As. Dr. Ramadan Topuzi flet gjuhët: angleze dhe greke.

This post is also available in: English