Adresa:

Rr. Universiteti, p.n. 70000 Ferizaj, Republika e Kosovës.

Mob:

+383 44

Web:

ushaf.net

MSc. Lulzim Idrizi

Ligjërues

MSc. Lulzim Idrizi është Ligjërues në Fakultetin e Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit në Ferizaj, i zgjedhur më 27 korrik 2018 nga Senati i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj.

Nga shtatori i vitit 2012 dhe aktualisht në gjysmë norme, vazhdon të punoj si Mësimdhënës i lëndëve të Përpunimit të Drurit, në Shkollën e Mesme të Agrobiznesit dhe Teknologjisë “Zenel Hajdini”, në Ferizaj.

Është pjesëmarrës në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e Përpunimit të Drurit dhe më gjerë.

Studimet Baçelor i mbaroi më 26 prill 2007 në Fakultetin e Shkencave Teknike të Aplikuara në Ferizaj, Universiteti i Prishtinës. Ndërkaq, në shtator 2011 mori titullin Master i Shkencave Teknike të Aplikuara në Industrinë e Drurit në Universitetin e Prishtinës. Ai vazhdon të studioj në ciklin e tretë të studimeve pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës, Departamenti i Industrisë së Drurit në Tiranë.

Është njohës i mirë gjuhës angleze, shkrim, lexim dhe komunikim.

This post is also available in: English