Stafi i Programit – Informatike e Aplikuar- Bachelor

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e studimit:
Informatikë e Aplikuar – Bachelor

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc Profesor
2. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor
3. FT Ibrahim Cunaku Dr. Sc Prof. Asoc.
4. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. Asoc.
5. FT Afrim Loku Dr. Sc Prof. Asoc.
6. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc Prof. Asoc.
7. FT Fakije Zejnullahu Dr. Sc Prof. As.
8. PT Bashkim Mustafa Dr. Sc Prof. As.
9. FT Valdete Loku Dr. Sc Prof. As.
10 FT Dhurata Hyseni Dr. Sc Prof. As.
11. FT Artan Mazrekaj Dr. Sc Prof. As.
12 FT Etleva Blakaj PhD. c. Lektor
13. FT Anyla Shala MSc Lektor
Thirrje për aplikim për subvencionimin e punimeve shkencore

Universiteti  i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) bënë thirrje për aplikim për subvncionimin e punimeve shkencore të stafit akademik të UShAF This post is also available in: English

This post is also available in: English