Stafi i Programit – Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor 2022/2023

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor 2022/2023

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor
2. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. Asoc.
3. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. Asoc.
4. FT Fakije Zejnullahu Dr. Sc Prof. As.
5. FT Arben Terstena Dr. Sc Prof. As.
6. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc Prof. As.
7. PT Gjelosh Vataj Dr. Sc Prof. As.
8. FT Valdete Loku-Braha Dr. Sc Prof. As.
9. FT Fahri Bushi Dr. Sc Prof. As.
10. PT Dhurate Hyseni Dr. Sc Prof. As.
11. FT Flamur Salihu PhD.c. Ligjërues
12. FT Fatmir Çerkini Mr.Sc. Ligjërues
13. FT Binaze Jashari Mr.Sc. Ligjërues
14. FT Ismet Malsiu Mr.Sc. Ligjërues
15. FT Ganimete Heta PhD.c. Laborante
16. FT Etleva Blakaj PhD.c. Lektor
17. FT Anyla Shala Mr.Sc. Lektor
Urimi i rektorit Bajraktari për Kurban Bajram

This post is also available in: English

This post is also available in: English