Stafi i Programit – Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor 2022/2023

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor 2022/2023

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor
2. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. Asoc.
3. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. Asoc.
4. FT Fakije Zejnullahu Dr. Sc Prof. As.
5. FT Arben Terstena Dr. Sc Prof. As.
6. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc Prof. As.
7. PT Gjelosh Vataj Dr. Sc Prof. As.
8. FT Valdete Loku-Braha Dr. Sc Prof. As.
9. FT Fahri Bushi Dr. Sc Prof. As.
10. PT Dhurate Hyseni Dr. Sc Prof. As.
11. FT Flamur Salihu PhD.c. Ligjërues
12. FT Fatmir Çerkini Mr.Sc. Ligjërues
13. FT Binaze Jashari Mr.Sc. Ligjërues
14. FT Ismet Malsiu Mr.Sc. Ligjërues
15. FT Ganimete Heta PhD.c. Laborante
16. FT Etleva Blakaj PhD.c. Lektor
17. FT Anyla Shala Mr.Sc. Lektor
Thirrje e hapur për Mobilitet të Studentëve nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit, Varshavë

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë, në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në kuadër të programit Erasmus+ International Credit Mobility, të financuar nga Komisioni Evropian, hap thirrjen për mobilitet për semestrin Veror 2024. Thirrja për mobilitet përmban 2 bursa dedikuar për studentët e UShAF, të nivelit bachelor dhe master. […]

This post is also available in: English