Stafi i Programit – Inxhinieri dhe Menaxhimi i Prodhimit- Master

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri dhe Menaxhimi i Prodhimit– Master 

Nr. FT/PT Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor
2. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. Asoc.
3. PT Driton Sylejmani Dr. Sc Prof. Asoc.
4. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. Asoc.
5. FT Gjelosh Vataj Dr. Sc Prof. As.
6. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc Prof. As.
7. PT Riad Ramadani Dr. Sc Prof. As.
8. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc Prof. As.
9. FT Bashkim Mustafa Dr. Sc Prof. As.
10. FT Ismajl Mehmeti Dr. Sc Prof. As.
11. FT Fatmir Çerkini Mr.Sc Ligjërues
Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English