Stafi i Programit – Inxhinieri dhe Menaxhimi i Prodhimit- Master

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri dhe Menaxhimi i Prodhimit– Master 

Nr. FT/PT Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor
2. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. Asoc.
3. PT Driton Sylejmani Dr. Sc Prof. Asoc.
4. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. Asoc.
5. FT Gjelosh Vataj Dr. Sc Prof. As.
6. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc Prof. As.
7. PT Riad Ramadani Dr. Sc Prof. As.
8. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc Prof. As.
9. FT Bashkim Mustafa Dr. Sc Prof. As.
10. FT Ismajl Mehmeti Dr. Sc Prof. As.
11. FT Fatmir Çerkini Mr.Sc Ligjërues
Thirrje e hapur për Mobilitet të Studentëve nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit, Varshavë

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë, në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në kuadër të programit Erasmus+ International Credit Mobility, të financuar nga Komisioni Evropian, hap thirrjen për mobilitet për semestrin Veror 2024. Thirrja për mobilitet përmban 2 bursa dedikuar për studentët e UShAF, të nivelit bachelor dhe master. […]

This post is also available in: English