Adresa:

Rr. Universiteti, p.n. 70000 Ferizaj, Republika e Kosovës.

Mob:

+383 44

Web:

ushaf.net

Prof. As. Dr. Valdete Loku

Mësimdhënëse

Mësimdhënësja Valdete Loku, është zgjedhur Mësimdhënëse në Universitetin  e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, me datën 30.07.2018.

Loku ka të publikuara nëntë punime shkencore në revista të indeksuara, në MathSciNet, Zentralblatt apo në Scopus. Gjithashtu, ajo ka publikuar një libër  universitar  të titulluar “Matematika për ekonomiste 1, Prishtine, 2016”.

Nga  viti  2017, shërben si editore në revistën ndërkombëtare “International Journal of Biostatistics & Computational Biology”.

Nga 20.09.2017 shërben si referuese në MathSciNet (Shoqatën Amerikane të Matematicientëve).

Ka prezentuar në disa konferenca ndërkombëtare të matematikës.

This post is also available in: English