Adresa:

Rr. Universiteti, p.n. 70000 Ferizaj, Republika e Kosovës

Mob:

+383 44 693 788

Web:

ushaf.net

Prof. As. Gazmend Deda

Mësimdhënës

Gazmend Deda është mësimdhënës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, ndërsa nga viti 2008 profesor i rregullt në Shkollën e Mesme Profesionale në Kaҫanik. Gjatë kësaj periudhe ka qen ligjërues në lëndët ekonomike.

Ligjëruesi Deda ka një numër të publikimeve shkencore në revista ndërkomtare, si dhe pjesmarrje në konferenca shkencore ndërkombëtare.

Deda është në fazën e fundit të përfundimit të doktoraturës në Universitetin e Agrokulturës (Agro Biznes) në Plovdiv të Bullgarisë.

Studimet e nivelit baçelor dhe master i kreu në Universitetin Shtetëror të Tetovës në Ekonomi, Marketing – Menaxhim dhe në vitin 2011 mori titullin Magjistër i Shkencave Ekonomike.

This post is also available in: English