Stafi Akademik – Fakulteti i Inxhinierisë dhe Informatikë

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FII është i kualifikuar dhe përbëhet nga profesorë, profesorë të asocuar, profesor asistent,  ligjërues, inxhinier të diplomuar të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Nr. Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. Bujar Pira Dr. Sc. Profesor
2. Milihate Aliu Dr. Sc. Prof. Asoc.
3. Bashkim Çerkini Dr. Sc. Prof. Asoc.
4. Fakije Zejnullahu Dr. Sc. Prof. As.
5. Valdete Loku-Braha Dr. Sc. Prof. As.
6. Gjelosh Vataj Dr. Sc. Prof. As.
7. Flamur Salihu PhD.c. Ligjërues
8. Ismet Malsiu Mr.Sc. Ligjërues
Thirrje për aplikim për subvencionimin e punimeve shkencore

Universiteti  i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) bënë thirrje për aplikim për subvncionimin e punimeve shkencore të stafit akademik të UShAF This post is also available in: English

This post is also available in: English