Stafi i Programit – Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Nr. FT/PT Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc Profesor Dr.
3. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor Dr.
4. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. Asoc.
5. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. As
6. FT Bashkim Mustafa Dr. Sc Prof. As
7. PT Riad Ramadani Dr. Sc Prof. As
8. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. As
9. FT Afrim Loku Dr. Sc Prof. Asoc.
10. FT Rrahim Sejdiu Dr. Sc Prof. As.
11. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc Prof. As.
12. FT Fatmir Çerkini Mr. Sc Ligjërues
Thirrje për aplikim për subvencionimin e punimeve shkencore

Universiteti  i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) bënë thirrje për aplikim për subvncionimin e punimeve shkencore të stafit akademik të UShAF This post is also available in: English

This post is also available in: English