Stafi i Programit – Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Nr. FT/PT Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc Profesor Dr.
3. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor Dr.
4. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. Asoc.
5. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. As
6. FT Bashkim Mustafa Dr. Sc Prof. As
7. PT Riad Ramadani Dr. Sc Prof. As
8. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. As
9. FT Afrim Loku Dr. Sc Prof. Asoc.
10. FT Rrahim Sejdiu Dr. Sc Prof. As.
11. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc Prof. As.
12. FT Fatmir Çerkini Mr. Sc Ligjërues
Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English