Stafi i Programit – Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Nr. FT/PT Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Agron Bajraktari Dr. Sc Profesor Dr.
3. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor Dr.
4. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. Asoc.
5. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. As
6. FT Bashkim Mustafa Dr. Sc Prof. As
7. PT Riad Ramadani Dr. Sc Prof. As
8. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc Prof. As
9. FT Afrim Loku Dr. Sc Prof. Asoc.
10. FT Rrahim Sejdiu Dr. Sc Prof. As.
11. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc Prof. As.
12. FT Fatmir Çerkini Mr. Sc Ligjërues
Orari i ligjëratave – Semestri dimëror për vitin akademik 2023/24

Orari i ligjëratave – Semestri dimëror për vitin akademik 2023/24 This post is also available in: English

This post is also available in: English