Stafi i Programit – Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor Dr.
2. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. Asoc.
3. FT Valdete Loku Dr. Sc Prof. As
4. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. As
5. FT Muhamet Ymeri Dr. Sc Prof. As.
6. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc Prof. As.
7. PT Riad Ramadani Dr. Sc Prof. As.
8. FT Binaze Jashari Mr. Sc Ligjërues
9. FT Fatmir Çerkini Mr. Sc Ligjërues
10. FT Ismet Malsiu Mr. Sc Ligjërues
11. FT Flamur Salihu MSc (PhD. C.) Ligjërues
12. FT Ganimete Heta MSc (PhD. C.) Laborante
13. FT Anylë Shala MSc. Ligjërues
Thirrje për aplikim për subvencionimin e punimeve shkencore

Universiteti  i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) bënë thirrje për aplikim për subvencionimin e punimeve shkencore të stafit akademik të UShAF This post is also available in: English

This post is also available in: English