Adresa:

Rr. Universiteti, p.n. 70000 Ferizaj, Republika e Kosovës.

Mob:

+383 44

Web:

ushaf.net

Prof. As. Arta Jashari - Goga

Mësimdhënëse

Arta Jashari – Goga është Ligjëruese e rregullt në Univeristetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, e zgjedhur me datë 15/08/2018 nga senati këtij Universiteti.

Para zgjedhjes ligjëruese e rregullt, znj. Jashari është zgjedhur ligjëruese e angazhuar me datë 17/10/2016 në Universitetin e Shkencave të Aplikuar në Ferizaj.

Në periudhën (2013-2016), znj. Jashari është zgjedhur asistente e angazhuar nga Universiteti i Prishtinës për grup lëndësh ekonomike.

Znj. Jashari vijon studimet e doktoratës në drejtimin Menaxhement dhe Informatikë pranë Univeristetit të Prishtinës.

Studimet baçelor dhe master i mbaroi në departamanetin Menaxhement dhe Informatikë në Universitetin e Prishtinës.

Ligjëruesja Arta Jashari-Goga flet gjuhën angleze.

This post is also available in: English