Adresa:

Rr. Universiteti, p.n. 70000 Ferizaj, Republika e Kosovës.

Mob:

+383 44

Web:

Prof. Ass. Dr.Gjelosh Vataj

Mësimdhënës

Prof. Ass. Dr.Gjelosh Vataj

This post is also available in: English