Stafi i Programit – Menaxhimi i Biznesit dhe Ndërmarrësia

Stafi Akademik

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Menaxhimi i Biznesit dhe Ndërmarrësia

Nr. FT/

PT

Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Ismail Mehmeti Dr. Sc.  Prof. Asoc
2. FT Afrim Loku Dr. Sc. Prof. Asoc.
3. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc. Prof. Asoc.
4. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
5. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
6. FT Aziz Rexhepi Dr. Sc. Prof. Asoc
7. FT Milihate Aliu Dr. Sc. Prof. Asoc
8. FT Arben Tërstena Dr. Sc. Prof. As.
9. FT  Agim Thaqi Dr. Sc Prof. As.
10. FT Bashkim Musliu Dr. Sc. Prof. As.
11. FT Leonora Haliti Rudhani Dr. Sc. Prof. As.
12. FT Arta Jashari Dr. Sc. Prof. As.
13. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc. Prof. As.
14. FT Gazmend Deda Dr. Sc.. Prof. As.
15. FT Fakije Zejnullahu Dr. Sc. Prof.As.
16. FT Valdete Loku Dr. Sc. Prof. As.
17. FT Fari Bushi Dr. Sc. Prof. As.
18. FT Feride Qerolli PhD. c. Ligjërues
19. FT Etleva Blakaj PhD. c. Lektor
20. FT Anyle Shala Mr.  Lektor
Studentët e Fakultetit të Turizmit dhe Ambientit vizitojnë atraksionet turistike të komunës së Ferizajt

Sot u realizua Vizita Studimore në atraksionet turistike të komunës së Ferizajt, ku morën pjesë studentët e nivelit Bachelor dhe Master të fakultetit të Turizmit dhe Ambientit, profesorët dhe Dekani z. Petrit Hasanaj, në bashkëpunim edhe me drejtorin për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm z. Balton Dërguti. This post is also available in: English

This post is also available in: English