Stafi i Programit – Menaxhimi i Biznesit dhe Ndërmarrësia

Stafi Akademik

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Menaxhimi i Biznesit dhe Ndërmarrësia

Nr. FT/

PT

Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Ismail Mehmeti Dr. Sc.  Prof. Asoc
2. FT Afrim Loku Dr. Sc. Prof. Asoc.
3. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc. Prof. Asoc.
4. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
5. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
6. FT Aziz Rexhepi Dr. Sc. Prof. Asoc
7. FT Milihate Aliu Dr. Sc. Prof. Asoc
8. FT Arben Tërstena Dr. Sc. Prof. As.
9. FT  Agim Thaqi Dr. Sc Prof. As.
10. FT Bashkim Musliu Dr. Sc. Prof. As.
11. FT Leonora Haliti Rudhani Dr. Sc. Prof. As.
12. FT Arta Jashari Dr. Sc. Prof. As.
13. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc. Prof. As.
14. FT Gazmend Deda Dr. Sc.. Prof. As.
15. FT Fakije Zejnullahu Dr. Sc. Prof.As.
16. FT Valdete Loku Dr. Sc. Prof. As.
17. FT Fari Bushi Dr. Sc. Prof. As.
18. FT Feride Qerolli PhD. c. Ligjërues
19. FT Etleva Blakaj PhD. c. Lektor
20. FT Anyle Shala Mr.  Lektor
Rektori Bajraktari mori pjesë në Konferencën e 7-të shkencore të Ballkanit Perëndimor në kuadër të Procesit të Berlinit

Rektori i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), Prof. Dr. Agron Bajraktari, njëherit edhe kryesues i Konferencës së Rektorëve të Universiteteve Publike të Kosovës, ka marrë pjesë në Konferencën e 7-të shkencore të Ballkanit Perëndimor në kuadër të Procesit të Berlinit, e cila është mbajtur në Tiranë, me moton “Partneritet për përsosmëri – […]

This post is also available in: English