Stafi i Programit – Menaxhment Industrial

Stafi Akademik

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Menaxhment Industrial

Nr. FT/

PT

Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Ismail Mehmeti Dr. Sc. Prof. Asoc
2. FT Afrim Loku Dr. Sc. Prof. Asoc.
3. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
4. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
5. FT Aziz Rexhepi Dr. Sc. Prof. Asoc
6. FT Milihate Aliu Dr. Sc. Prof. Asoc
7. FT Arben Tërstena Dr. Sc. Prof. As.
8. FT  Agim Thaqi Dr. Sc Prof. As.
9. FT Bashkim Musliu Dr. Sc. Prof. As.
10. FT Leonora Haliti Rudhani Dr. Sc. Prof. As.
11. FT Arta Jashari Dr. Sc. Prof. As.
12. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc. Prof. As.
13. FT Gazmend Deda Dr. Sc.. Prof. As.
14. FT Gjelosh Vataj Dr. Sc. Prof.As.
15. FT Valdete Loku Dr. Sc. Prof. As.
16. FT Fari Bushi Dr. Sc. Prof. As.
17. PT Kyvete Shatri Dr. Sc. Prof. As.
18. FT Flamur Salihu Mr. Sc. Ligjërues
19. FT Feride Qerolli PhD. c. Ligjërues
20. FT Pajtim Rrustemi PhD. c. Ligjërues
21. FT Binaze Jashari Mr. Sc. Ligjërues
22. FT Ismet Malsiu Mr. Sc. Ligjërues
23. FT Fatmir Çerkini Mr. Sc. Ligjërues
24. FT Etleva Blakaj PhD. c. Lektor
25. FT Anyle Shala Mr. Lektor
Thirrje e hapur për Mobilitet të Studentëve nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit, Varshavë

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë, në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në kuadër të programit Erasmus+ International Credit Mobility, të financuar nga Komisioni Evropian, hap thirrjen për mobilitet për semestrin Veror 2024. Thirrja për mobilitet përmban 2 bursa dedikuar për studentët e UShAF, të nivelit bachelor dhe master. […]

This post is also available in: English