Stafi Akademik – Fakulteti i Menaxhmentit

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FM është i kualifikuar dhe përbëhet nga profesorë, profesorë të asocuar, profesor asistent,  ligjërues, inxhinier të diplomuar të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Nr. FT/

PT

Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Ismail Mehmeti Dr. Sc.  Prof. Asoc
2. FT Afrim Loku Dr. Sc. Prof. Asoc.
3. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
4. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
5. FT Aziz Rexhepi Dr. Sc. Prof. Asoc
6. FT Bashkim Mustafa Dr. Sc. Prof. As.
7. FT Arben Tërstena Dr. Sc. Prof. As.
8. FT  Agim Thaqi Dr. Sc Prof. As.
9. FT Leonora Haliti Rudhani Dr. Sc. Prof. As.
10. FT Arta Jashari Dr. Sc. Prof. As.
11. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc. Prof. As.
12. FT Gazmend Deda Dr. Sc.. Prof. As.
Thirrje e hapur për Mobilitet të Studentëve nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit, Varshavë

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë, në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në kuadër të programit Erasmus+ International Credit Mobility, të financuar nga Komisioni Evropian, hap thirrjen për mobilitet për semestrin Veror 2024. Thirrja për mobilitet përmban 2 bursa dedikuar për studentët e UShAF, të nivelit bachelor dhe master. […]

This post is also available in: English