Stafi Akademik – Fakulteti i Menaxhmentit

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FM është i kualifikuar dhe përbëhet nga profesorë, profesorë të asocuar, profesor asistent,  ligjërues, inxhinier të diplomuar të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Nr. FT/

PT

Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Ismail Mehmeti Dr. Sc.  Prof. Asoc
2. FT Afrim Loku Dr. Sc. Prof. Asoc.
3. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
4. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
5. FT Aziz Rexhepi Dr. Sc. Prof. Asoc
6. FT Bashkim Mustafa Dr. Sc. Prof. As.
7. FT Arben Tërstena Dr. Sc. Prof. As.
8. FT  Agim Thaqi Dr. Sc Prof. As.
9. FT Leonora Haliti Rudhani Dr. Sc. Prof. As.
10. FT Arta Jashari Dr. Sc. Prof. As.
11. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc. Prof. As.
12. FT Gazmend Deda Dr. Sc.. Prof. As.
Ftesë për pjesëmarrje në Ekspozitën “Profesionistët e së Ardhmes”

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), ka kënaqësinë të ju ftojë në hapjen e Ekspozitës së radhës “Profesionistët e së Ardhmes 2024”. This post is also available in: English

This post is also available in: English