Stafi i Programit – Dizajn Grafik dhe Multimedia 2022/2023

Program Staff

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Dizajn Grafik dhe Multimedia 2022/2023- Baçelor

Nr. FT/PT Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. PT Mirsad Lushtaku MSc. Profesor
2. PT Bardhyl Bejtullahu MSc. Prof. Asoc.
3. FT Bashkim Musliu Dr. Sc. Prof. As.
4. FT Arta Jashari Dr. Sc. Prof. As.
5. FT Arben Tërstena Dr. Sc. Prof. As.
6. FT Ismail Mehmeti Dr. Sc. Prof. As.
7. FT Agim Thaçi Dr. Sc. Prof. As.
8. FT Florit Hoxha  PhD C. Prof. As.
9. FT Lejla Ibrahimi PhD C. Prof. As.
10. FT Lebibe Topalli MSc. Prof. As.
11. FT Faton Spahiu PhD. c. Ligjërues
12. FT Etleva Blakaj PhD. c. Lektor
13. FT Anylë Shala MSc. Lektor

 

Thirrje e hapur për Mobilitet të Studentëve nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit, Varshavë

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë, në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në kuadër të programit Erasmus+ International Credit Mobility, të financuar nga Komisioni Evropian, hap thirrjen për mobilitet për semestrin Veror 2024. Thirrja për mobilitet përmban 2 bursa dedikuar për studentët e UShAF, të nivelit bachelor dhe master. […]

This post is also available in: English