Stafi Akademik – Fakulteti i Arteve të Aplikuara

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FAA është i kualifikuar dhe përbëhet nga profesor asistent,  ligjërues, dizajnet të diplomuar të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Nr. Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. Bashkim Musliu Dr. Sc. Prof. As
2. Fari Bushi Dr. Sc. Prof. As
3. Florit Hoxha PhD.c. Prof. As.
4. Lejla Ibrahimi PhD.c. Prof. As.
5. Lebibe Topalli MSc. Prof. As.
6. Faton Spahiu MSc. Ligjërues
7. Etleva Blakaj PhD.c. Lektor
8. Anylë Shala MSc. Lektor
Orari i provimeve Bachelor dhe Master për vitin akademik 2022/2023 – Afati i Qershorit

Orari i provimeve Bachelor dhe Master për vitin akademik 2022/2023 – Afati i Qershorit This post is also available in: English

This post is also available in: English