Stafi Akademik – Fakulteti i Arteve të Aplikuara

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FAA është i kualifikuar dhe përbëhet nga profesor asistent,  ligjërues, dizajnet të diplomuar të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Nr. Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. Bashkim Musliu Dr. Sc. Prof. As
2. Fari Bushi Dr. Sc. Prof. As
3. Florit Hoxha PhD.c. Prof. As.
4. Lejla Ibrahimi PhD.c. Prof. As.
5. Lebibe Topalli MSc. Prof. As.
6. Faton Spahiu MSc. Ligjërues
7. Etleva Blakaj PhD.c. Lektor
8. Anylë Shala MSc. Lektor
Thirrje e hapur për Mobilitet të Studentëve nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit, Varshavë

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë, në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në kuadër të programit Erasmus+ International Credit Mobility, të financuar nga Komisioni Evropian, hap thirrjen për mobilitet për semestrin Veror 2024. Thirrja për mobilitet përmban 2 bursa dedikuar për studentët e UShAF, të nivelit bachelor dhe master. […]

This post is also available in: English