Stafi Akademik – Fakulteti i Arteve të Aplikuara

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FAA është i kualifikuar dhe përbëhet nga profesor asistent,  ligjërues, dizajnet të diplomuar të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Nr. Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. Bashkim Musliu Dr. Sc. Prof. As
2. Fari Bushi Dr. Sc. Prof. As
3. Florit Hoxha PhD.c. Prof. As.
4. Lejla Ibrahimi PhD.c. Prof. As.
5. Lebibe Topalli MSc. Prof. As.
6. Faton Spahiu MSc. Ligjërues
7. Etleva Blakaj PhD.c. Lektor
8. Anylë Shala MSc. Lektor
Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English