Stafi i Programit – Dizajn Grafik dhe Multimedia

Stafi Akademik

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Dizajn Grafik dhe Multimedia – Baçelor

 

No Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Thirrja akademike
1. Mirsad Lushtaku M. A. Prof.
2. Bardhyl Bejtullahu M. A. Prof. Asoc.
3. Bashkim Musliu Dr. Sc. Prof. As.
4. Florit Hoxha  PhD C. Prof. As.
5. Lejla Ibrahimi PhD C. Prof. As.
6. Arben Tërstena Dr. Sc. Prof. As.
7. Arta Jashari Dr. Sc. Prof. As.
8. Agim Thaçi Dr. Sc. Prof. As.
9. Anylë Shala MSc. Lecturer
10. Etleva Blakaj PhD. C. Lecturer
11. Faton Spahiu PhD. C. Lecturer

 

Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English