Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj – Vizita e Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë – Z. Bajrami