Studentët në punë praktike në Ndërmarrjen “Tefik Çanga” Kaçanik