Studentët në punë praktike në Fabrikën e Veglave në Ferizaj