I pari i Komunës së Ferizajt, z. Agim Aliu i premtoi rektorit Bajraktari mbështetje në zhvillimin e UShAF