Studentët e UShAF përfituan nga trajnimi për aftësim në fushën e Mobilerisë dhe Shtypshkronjave