Në UShAF po qëndron Katarzyna Adamiak nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhimit në Varshavë

This post is also available in: English