Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj – Gjatë një ligjerate.