Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj – Gjatë detyrave të projektimit.