Ministri Bajrami dhe rektori Bajraktari hapën ekspozitën e studentëve të UShAF “Profesionistët e së Ardhmes”