Me rasrin e fillimit te vitit te ri akademik në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj