UShAF dhe përfaqësuesit e Industrisë së Drurit, së bashku në hartimin e kurrikulës së programit mësimorë “Dizajni dhe Konstruksionet e Produkteve nga Druri”