Studentët në punë praktike në Ndërmarrjen “KIVO” në Kaçanik