Alma Topalli studente e USHAF po qëndron në Universitetin e Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë