Adresa:

Rr. Universiteti, p.n. 70000 Ferizaj, Republika e Kosovës.

Mob:

+383 44

Web:

Prof. Asoc. Dr. Bashkim Thaçi

Mësimdhënës

Prof. Asoc. Dr. Bashkim Thaçi

This post is also available in: English