Adresa:

Rr. Universiteti, p.n. 70000 Ferizaj, Republika e Kosovës.

Mob:

+383 49 713 008

Web:

ushaf.net

Prof. Asoc. Dr. Alberta Tahiri

Mësimdhënëse

Prof. Asoc. Dr. Alberta Tahiri është mësimdhënëse në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në Fakultetin e Turizmit dhe Ambientit. Ka marrëdhënie të rregullt pune  me UShAF që nga viti 2018 dhe ka kontribuar në formimin e studentëve në departamentet  “Menaxhment i Hotelierisë dhe Turizmit” dhe “Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm”

Dr. Tahiri ka ngritur nivelin e saj akademik duke mbaruar studimet bachelor në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara të Biznesit në Pejë, ku fitoi titullin Bachelor në Administrim Biznesi. Pasi përfundoi studimet bachelor, ajo vazhdoi me studimet postdiplomike në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, me fokus në Menaxhment dhe Financa.

Në vitin 2014-2015, Alberta Tahiri filloi studimet e doktoraturës në Universitetin ” Shën Klimenti i Ohrit ” në Ohër,  pranë Fakultetit të Turizmit dhe Hotelerisë në drejtimin e Menaxhimit të Turizmit. Studimet e doktoratës i përfundoi me sukses në vitin 2017, kur mbrojti temën me titullin “Kompetencat menaxheriale për krijimin e strategjive efektive dhe kontrollingut, si faktorë për zhvillimin e hotelerisë në Komunën e Pejës”.

Gjatë karrierës së saj, Dr. Tahiri ka pasur eksperiencë në pozita të ndryshme, si:  Zëvendës Drejtoreshë e Qendrës Didaktike në Pejë (2008-2009) dhe si Zyrtare e Asistencës dhe Financave në Zyrën e Kryesuesit të Kuvendit Komunal në Pejë (2009-2017). Ajo gjithashtu ka pasur angazhime si ligjëruese në Kolegjin IP – International Prizren (2014-2016), profesor vizitore ne Kolegjin VPA, Ferizaj (2016-2017), në Kolegjin Gjilani (2016-2017), si dhe si profesoreshë e rregullt në Kolegjin Biznesi, Prishtinë (2017-2018).

Alberta Tahiri ka prezantuar shumë punime të saj në nivel ndërkombëtar dhe ka qenë pjesëmarrëse aktive në konferenca të shumta, si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar. Ndër punimet e saj të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare të indeksuara në plaformat Scopus ose Web of Science vlenë të ceken: Turizmi i qëndrueshëm si potencial për promovimin e trashëgimisë rajonale, ushqimit lokal, traditave dhe diversitetit – Rasti i Kosovës” (2022), “Ndikimi i motivimit në performancën e punonjësve në industrinë e hotelerisë” (2022), “Procesi i komunikimit në ndërmarrjet në Kosovë: Llojet dhe drejtimi i rrjedhës” (2021), “Industria e Turizmit dhe Hotelierisë: Përkufizimi, konceptet dhe zhvillimi – Rasti i Kosovës” (2021), “Organizimi si një funksion i menaxhmentit dhe llojet e strukturave organizative që zbatohen në NVM-të në Kosovë” (2021), “Vendimmarrja dhe aplikimi i teknikave të vendimmarrjes në NVM-të në Kosovë” (2021) dhe të tjera.

Ajo ka investuar përpjekje të vazhdueshme në punën dhe angazhimet e saj akademike, me synimin për të avancuar më tej në fushën e saj të interesit.

This post is also available in: English