Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në bazë të vendimit të Këshillit Drejtues, shpallë ofertë për dhënien me qira të hapësirave për Bufe.

Për kushtet dhe kriteret e ofertës, shkarko dokumentin