Njoftojmë të gjithë studentët e nivelit master të Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, se në kuadër të projektit ResearchCult, u janë krijuar llogaritë për qasje në platformën EBSCO.

Platforma qaset nga Web Site i UShAF-it, sipas shtegut:
ushaf.net StudentetBiblioteka/e-BibliotekaEBSCO
Ndërsa për qasje shfrytëzohen kredencialet, si:
Përdoruesi: emriStudentit.mbiemriStudentit
Fjalëkalimi: UShAF#Numri_Karteles.
P.sh. Përdoruesi me emër dhe mbiemër: Sara Gashi dhe Numër të kartelës 20M000192028, mund të qaset me:
Përdoruesi: Sara.Gashi
Fjalëkalimi: UShAF#20M000192028
Ose, Nëse studenti mban dy mbiemra, atëherë përdoruesi përmban dy mbiemrat, si p.sh.: Sara.Gashi.Ibrahimi
Për çdo vështirësi në qasje në këtë platformë, kontaktojeni dekanin e fakultetit përkatës të programit ku studioni.

This post is also available in: English