Lajmërohen studentët në nivelin Bachelor dhe Master, që afati për regjistrimin e semestrit është rihapur bazuar në  kërkesat e disa  studentëve të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë arritur të bëjnë regjistrimin e semestrit në afatin e rregullt.

Regjistrimi i semestrit veror për vitin akademik 2023/2024 do të jetë i hapur nga data 25.03.2024 e deri më 27.03.2024.

Luten studentët që të respektojnë afatin e lartëshënuar, për shkak se sistemi elektronik mbyllet në mënyrë automatike dhe pas këtij afati nuk mund të bëhet regjistrimi i semestrit.

Linku i lajmërimit: lajmerim per semester veror 2023.24 (Rihapje)